Chân Phúc (Ma-thi-ơ 5:1-12)

Thuyết giảng trên núi bởi Carl Bloch, 1877

1Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2Ngài cất tiếng dạy rằng,
  3“Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.
  4Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.
  5Phước cho những ai khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.
  6Phước cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
  7Phước cho những ai thương người, vì họ sẽ được thương xót.
  8Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.
  9Phước cho những ai đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời.
  10Phước cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.
11Phước cho các ngươi khi người ta nhục mạ, bách hại, và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi vì cớ Ta. 12Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng cho các ngươi trên trời lớn lắm, bởi họ cũng đã bách hại các vị tiên tri trước các ngươi như vậy.”

(Trích Kinh Thánh, Bản dịch 2011)

Phúc Âm của Đức Chúa cũng nói: “Phước cho những ai khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.” Đây là một câu nói mà chưa ai hiểu được. Chúng ta có thể nói là phước cho những người không oán hận. Nếu một người oán hận thì làm sao họ có thể khiêm nhu được? Một người oán hận luôn luôn tính toán: “Chính tôi đã ban cho anh ta rất nhiều ân huệ. Tôi đã bảo vệ anh ta, tôi đã cứu tế anh ta với nhiều nghĩa cử nhân ái và hãy nhìn xem người này đã trả ơn cho tôi như thế nào. Tôi đã giúp đỡ anh ta nhiều như vậy mà hiện giờ anh ta không giúp tôi!”. Đây là những “tính toán” của người đầy oán hận.

Làm sao người ta có thể khiêm nhu nếu trong lòng họ đầy oán hận? Người đầy lòng oán hận thì luôn luôn sống trong tính toán, vì vậy, họ không thể khiêm nhu. Làm sao họ có thể được ban phước đây?

Ta nên hiểu Phước là gì? Ta nên hiểu Hạnh phúc là gì? Chúng ta có chắc rằng mình đang hạnh phúc không? Ai đang hạnh phúc? Tôi đã nghe những người nói rằng: “Tôi hạnh phúc! Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình! Tôi rất vui!” Nhưng tôi cũng đã nghe chính những người này nói: “Người này người kia đang làm tôi phiền lòng! Tôi không ưa kẻ đó! Tôi không biết tại sao tôi không thể có được những gì tôi hằng mong ước!”

Vì vậy, họ không hạnh phúc, thực ra họ là những kẻ đạo đức giả, thế thôi.

Đặt tới hạnh phúc là rất khó, để làm được vậy trước hết ta cần phải nhu mì.

Từ “Chân phúc” có nghĩa là hạnh phúc bên trong, không phải trong vòng một nghìn năm sau mà là ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay trong từng thời khắc mà chúng ta đang sống.

Nếu chúng ta thực sự trở nên nhu mì bằng cách không đồng nhất bản thân thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Nhưng điều cần thiết không chỉ là không đồng nhất mình với những suy nghĩ về dục vọng, căm ghét, báo thù, ác ý, oán hận, mà còn phải loại bỏ khỏi bản thân chúng ta những con Quỷ đỏ của Seth, những cấu trúc tâm lý mà nhân cách hoá các khiếm khuyết tâm lý của chúng ta.

(Samael Aun Weor – Biện chứng Tâm thức)

Leave a Reply