Siêu Nhân

☰ Tiếng Anh: Superman, Tiếng Đức: Übermensch

Nietzsche187c
Friedrich Nietzsche

Từ Siêu Nhân [superman] lần đầu tiên xuất hiện trong tiếng Anh năm 1903 khi George Bernard Shaw dịch từ Übermensch trong tiếng Đức, “một người tiến hoá ở mức rất cao vượt qua cả tốt và xấu”, từ cuốn “Thus Spake Zarathustra” (1883-91), được viết bởi Friedrich Nietzsche (1844-1900). Từ này chỉ một lớp người khác xa một người bình thường.

Trong cuốn The Great Rebellion, Thầy Samael Aun Weor giải thích về ý nghĩa của từ này trong bối cảnh Gnosis:

Quần chúng hay liệt một Siêu Nhân vào dạng cố chấp bởi vì cái sự thật là anh ta không ăn nhập với những giáo lý không thể tranh cãi, cũng như là những cách nói ngoan đạo hay những phẩm hạnh ngay thẳng của những người nghiêm-túc. Người ta kinh ghét Siêu Nhân. Họ đóng đinh anh trên cây thánh giá cùng với các tội phạm khác bởi họ không hiểu anh, họ nhìn anh qua lăng kính tâm lý học của những điều mà được coi là thần thánh, mặc dù trong thực tế là xấu. Siêu Nhân giống như là một tia chớp giáng xuống những cố chấp, hay giống như sự loé sáng của cái gì đó không được hiểu đúng và sau đó bị lãng quên vào những bí ẩn. Siêu nhân không phải là thánh cũng không phải là một kẻ cố chấp; anh vượt qua cả thần thánh và sự cố chấp. Tuy thế nhưng người ta vẫn coi anh là thần thánh hoặc cố chấp. Siêu Nhân le lói trong một khoảnh khắc trong bóng đêm của thế giới này và sau đó sẽ biến mất mãi mãi. Trong Siêu Nhiên, Kitô Đỏ, Kitô cách mạng, Chúa của cuộc nổi dậy vĩ đại toả sáng rực rỡ.

(The Great Rebellion, Samael Aun Weor)


Leave a Reply