Siêu Nhân

☰ Tiếng Anh: Superman, Tiếng Đức: Übermensch

Nietzsche187c
Friedrich Nietzsche

Từ Siêu Nhân [superman] lần đầu tiên xuất hiện trong tiếng Anh năm 1903 khi George Bernard Shaw dịch từ Übermensch trong tiếng Đức, “một người tiến hoá ở mức rất cao vượt qua cả tốt và xấu”, từ cuốn “Thus Spake Zarathustra” (1883-91), được viết bởi Friedrich Nietzsche (1844-1900). Từ này chỉ một lớp người khác xa một người bình thường.

Nói chung, có ba loại người:

  • Người bình thường (hay còn gọi là con người cho nó tôn kính): thú vật trí năng
  • Con Người thực thụ hay còn gọi là Man (xuất phát từ từ manas, tâm): một người đã tạo được Soul (Dương Thân, được biểu tượng bởi cỗ xe ngựa của Ezekiel hay Krishna, Trang Phục dự Lễ Cưới của chúa Giêsu, vũ khí thiêng của các vị anh hùng trong thần thoại, hay các vị Phật ở các hàng khác nhau).
  • Siêu Nhân: một Con Người thực thụ đã hiện thân được Kitô Vũ Trụ, do đó mà vượt qua cả cấp Thánh và Phật, và vươn tới tới mức cao nhất của sự giải thoát. Đây là những đấng sáng lập của các tôn giáo, những người nổi dậy vĩ đại của ánh sáng tinh thần.

Quần chúng hay liệt một Siêu Nhân vào dạng cố chấp bởi vì cái sự thật là anh ta không ăn nhập với những giáo lý không thể tranh cãi, cũng như là những cách nói ngoan đạo hay những phẩm hạnh ngay thẳng của những người nghiêm-túc. Người ta kinh ghét Siêu Nhân. Họ đóng đinh anh trên cây thánh giá cùng với các tội phạm khác bởi họ không hiểu anh, họ nhìn anh qua lăng kính tâm lý học của những điều mà được coi là thần thánh, mặc dù trong thực tế là xấu. Siêu Nhân giống như là một tia chớp giáng xuống những cố chấp, hay giống như sự loé sáng của cái gì đó không được hiểu đúng và sau đó bị lãng quên vào những bí ẩn. Siêu nhân không phải là thánh cũng không phải là một kẻ cố chấp; anh vượt qua cả thần thánh và sự cố chấp. Tuy thế nhưng người ta vẫn coi anh là thần thánh hoặc cố chấp. Siêu Nhân le lói trong một khoảnh khắc trong bóng đêm của thế giới này và sau đó sẽ biến mất mãi mãi. Trong Siêu Nhiên, Kitô Đỏ, Kitô cách mạng, Chúa của cuộc nổi dậy vĩ đại toả sáng rực rỡ.

(The Great Rebellion, Samael Aun Weor)


Leave a Reply