Thú Vật Trí Năng

☰ Tiếng Anh: Intellectual Animal

Trạng thái hiện tại của nhân loại: thú vật có tri thức.

Con người chưa phải là một con người đích thực mà chỉ là một thú vật trí năng. Thật là sai lầm nghiêm trọng khi gọi đội quân của cái Tôi là “linh hồn”. Thực sự thì con người có vật liệu tâm lý trong Phật tính của mình, có vật liệu cho linh hồn nhưng chưa có linh hồn.

(The Revolution of the Dialectic – Samael Aun Weor) 

Nếu chúng ta thực sự không tìm cớ để trốn tránh [các khuyết điểm của bản thân], chúng ta có thể rèn luyện bản thân và tổ chức Con người Tâm lý. Lúc đó chúng ta sẽ không còn là những động vật trí năng như trước nữa.

Điều căn bản là tự quan sát tâm lý của mình. Việc tự quan sát chính mình từng giây từng phút thực sự là cần thiết.

(Cấu trúc của tâm – Samael Aun Weor)

Khi Nguyên Lý Thông Tuệ, Đơn Tử [Monad], gửi tia sáng Tâm Thức vào Tự Nhiên, tia sáng đó, phần linh động đó [anima], nhập vào biểu hiện như một khoáng vật đơn giản. Dần dần, trải qua hàng triệu năm, anima tập hợp kinh nghiệm và tiến hóa lên trong chuỗi đời sống cho đến khi nó hoàn thiện bản thân ở cấp giới khoáng vật. Rồi nó nâng cấp lên giới thực vật, và kế đến là vào cõi giới động vật. Với mỗi lần thăng tiến này, tia sáng nhận được những khả năng mới và những cấp độ phức tạp cao hơn. Trong cõi giới động vật, nó học cách sinh sản bằng cách xuất tinh. Khi động vật thông minh đó bước vào cõi người, nó nhận một khả năng mới: lý luận, tri thức; giờ đây nó trở thành một con vật có tri thức: một Thú Vật Trí Năng. Rồi tia sáng đó phải hoàn thiện bản thân trong cõi người để trở thành một Con Người hoàn chỉnh và hoàn hảo, một thực thể đã chinh phục và vượt qua mọi thứ thuộc về các giới thấp hơn. Không may thay, rất ít Thú Vật Trí Năng hoàn thiện bản thân mình; đa phần vẫn còn làm nô lệ cho bản chất thú vật của mình, và vì thế bị Tự Nhiên hấp thụ lại, một quá trình thuộc về mặt Thoái Hóa của cuộc sống và được gọi bởi các tôn giáo lớn là “Địa Ngục” hay Cái Chết Thứ Hai.

(Glorian.org)

G. I. Gurdjieff gọi con người là “sinh vật có ba não bộ”. Ba não bộ của con người là não bộ lý trí (trong đầu), não bộ cảm xúc (trong trái tim), và não bộ bản năng-vận động-sinh dục. Các loại động vật có xương sống được Gurdjieff gọi là “sinh vật hai não bộ” vì chúng có cảm xúc và bản năng sinh dục nhưng không có lý trí. Động vật không xương sống được gọi là “sinh vật một não bộ” vì chúng nó chỉ có bản năng; không có cảm xúc, cũng không có khả năng lý trí. Khi thầy Samael gọi con người là “thú vật trí năng” thì ý là ngoài khả năng lý trí thì con người bình thường chẳng khác gì các loại động vật. Nếu chúng ta thực sự muốn trở nên siêu việt hơn so với các động vật (về mặt tâm linh) thì chúng ta phải rèn luyện để phát triển các cơ thể cao cấp được gọi là dương thân.

Những ai có cơ thể vật chất, cơ thể Cảm xúc, cơ thể Tư Tưởng và cơ thể Căn Nguyên nhận được những nguyên chất vật linh và tinh thần, và trở thành một con người thực sự. Trước khi có những cơ thể này, họ là một thú vật trí năng bị gọi nhầm là một con người. Nói về khuôn mặt và hình dáng của thể xác của bất kỳ thú vật trí năng nào, chúng trông giống như các tính chất vật lý của một con người, tuy nhiên, nếu quan sát các quá trình tâm lý của chúng và so sánh với các quá trình tâm lý của một con người, chúng ta sẽ thấy rằng chúng hoàn toàn khác nhau, khác biệt hoàn toàn.

(Kabbalah of the Mayan Mysteries – Samael Aun Weor)

Khi là khoáng vật tôi đã chết và trở thành thực vật,
Khi là thực vật tôi đã chết và lên giới động vật,
Khi là động vật tôi đã chết và trở thành người.

Tôi có gì phải sợ?
Có bao giờ tôi trở nên kém cỏi hơn khi chết?
Rồi một lần nữa tôi sẽ chết trong kiếp làm Người,
để bay lên Với thiên thần hạnh phúc;
nhưng từ kiếp thiên thần rồi tôi cũng phải đi:
tất cả trừ Chúa đều phải chết.
Khi đã hy sinh tâm hồn thiên thần,
tôi sẽ trở thành cái bất khả tư nghị.

Ôi, hãy cho tôi không tồn tại nữa!
Vì Tính Không Loan báo bằng tiếng đại phong cầm rằng,
Về với Người chúng ta đi.

(Jalal al-Din Muhammad Rumi (1207-1273) người thành lập hệ phái Mevlevi Sufi)


Leave a Reply