Phật tính

☰ Tiếng Anh: The Essence

Các từ đồng nghĩa:

 • Buddhata (tiếng Phạn)
 • Tinh chất

Trong thú vật trí năng bình thường, Bản Thể, cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai chuyển kiếp, nhưng có gửi Phật tính đến mỗi tính cách mới. Tinh chất là một phần nhỏ của Nhân Hồn, của Phật tính…

Phật tính là thứ làm cho mỗi em bé sơ sinh đẹp và đáng yêu, đó chính là thực tế chân thật của mỗi con người.

(Samael Aun Weor – Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để )

Chúng ta có thể và phải khẳng định, vượt qua tất cả mọi nghi ngờ, rằng chỉ có một phần nhỏ của Nhân Hồn tồn tại trong các Âm Thân. Phần nhỏ này được gọi là Phật tính, là nguyên liệu tâm lý để tạo ra một Soul, để phát triển Nhân Hồn, và theo đó phát triển Thần Hồn. Đơn tử, Bản Thể, tạo ra, xây dựng, và phát triển hai Hồn [Soul] của mình, và hai Hồn này phải phục vụ và tuân theo Đơn Tử. Chúng ta phải phân biệt giữa Đơn tử và Soul. Một Đơn tử, hay còn gọi là Spirit, tồn tại mãi. Một Soul phải được tạo thành. (Tarot and Kabbalah – Samael Aun Weor)

Tâm Thức, Phật tính, Buddhata, cái phôi thai của Soul mà mỗi chúng sinh đều mang theo ở bên trong, luôn luôn là nạn nhân vô tội của các hạt bụi của Fohat tình dục tiêu cực. Thật đáng tiếc, tâm thức của chúng ta bị nhốt ở trong những “tôi” ác quỷ đó, mà sự kết hợp của chúng chính là cái ego âm, là “tôi“, là chính mình.
(The Doomed Aryan Race – Samael Aun Weor)

Ánh sáng và tâm thức là hai mặt của cùng một hiện tượng; cấp độ Tâm Thức thấp hơn tương ứng với mức độ ánh sáng yếu hơn; cấp độ Tâm Thức cao hơn tương ứng với mức độ ánh sáng cao hơn.
(The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology – Samael Aun Weor)

Nếu tự quan sát, chúng ta sẽ thấy:

 1. Cơ thể vật chất
 2. Cơ thể ête hay còn gọi là cơ thể sinh lực
 3. Cơ thể cảm xúc, là cơ thể tham vọng
 4. Cơ thể tư tưởng thú vật
 5. Phật tính (thường bị bẫy trong cái “tôi“)
  Vượt xa hơn Phật tính này có bộ ba không được hiện thân trong con người:
 6. Cơ thể căn nguyên, hay còn gọi là Nhân Hồn, Manas [cấp cao]
 7. Cơ thể Buddhi, là Thần Hồn
 8. Cơ thể Atman, cái Sâu Thẳm Nhất

Cơ thể thứ năm và thứ sáu liên quan với nhau vì thứ năm là một phần nhỏ của thứ sáu. Có một phần của Nhân Hồn được hiện thân trong chúng ta. Đó chính là Tinh chất hay còn gọi là Buddhata [Phật Tính].

(Tarot and Kabbalah – Samael Aun Weor)

bay-co-the

Atman phô Mình ra thành Thần Hồn. Thần Hồn phô ra thành Nhân Hồn , là Manas Cấp Cao; Nhân Hồn, phô ra thành Tinh Chất, hay là Phật Tính.

(Tarot and Kabbalah – Samael Aun Weor)


Bài viết liên quan


Leave a Reply