Đoạn diệt Phật giáo

Sự đoạn diệt Phật giáo (tiếng Anh: Buddhist Annihilation) xảy ra khi các cái Tôi tâm lý (trong Phật giáo được gọi là “hành” hay là saṃskāra) đã được tan rã hết.

Trong mọi trường hợp, khi chúng ta tiêu giảm những yếu tố tâm lý không mong muốn mà ta mang theo trong mình, thì các siddhi hay còn gọi là các loại siêu năng lực sẽ nở rộ trong tâm chúng ta, và khi ta đạt đến sự Đoạn diệt của Phật giáo thì ta sẽ thực sự đạt được sự Khai sáng tuyệt đối.

Cấu trúc của Tâm, Samael Aun Weor

Điều quan trọng đối với chúng ta là trải qua sự Đoạn diệt Tối cao, để sau đó Tâm thức được hoàn toàn chuyển hóa thành Bồ Đề Tâm và hoàn toàn thức tỉnh, và có thể thực hiện cú nhảy vọt vĩ đại để rơi vào Khoảng không Rực rỡ. Và sau đó với một lần nhảy vọt nữa, ta đến với Chân Như.

Chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ, Samael Aun Weor

Ta chỉ có thể chìm dứt khoát vào Tính Không, chìm vào Khoảng không Rực rỡ qua cú nhảy vĩ đại và với điều kiện đã trải qua đoạn diệt hoàn toàn của Phật giáo. Nếu không, điều này là không thể.

Chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ, Samael Aun Weor

Khi xét định lại các giá trị, chúng ta sẽ phải từ bỏ nhiều mối quan tâm ích kỷ để cống hiến hết mình cho công việc rèn luyện Gnosis siêu việt.

Hiển nhiên rằng sự đoạn diệt của Phật giáo là mấu chốt ở đây. Các thành viên của hội Thông Thiên Học đều kinh hoàng khi nghe đến từ “đoạn diệt”. Người ta nói rằng sự đoạn diệt ở đây hay ở các thế giới khác đều rất đau đớn. Nhưng chúng ta cần phải trải qua sự đoạn diệt vĩ đại này. Chúng ta không cần phải sợ chết. Thật không may, mọi người đều sợ chết, và đều chống lại giáo lý này một cách vô thức.

Những người đang nghe thầy nói, các bạn có chắc rằng ngay lúc này đây mình đang không phản đối lời giải thích của thầy về công việc tu hành Gnosis không? Có ai chắc chắn rằng mình không thấy nhàm chán, không ngáp lên ngáp xuống hay không? Các bạn không thấy rằng lời giảng này đang trở nên khô khan sao?

Ngược lại, nếu lúc này thầy bắt đầu nói chuyện với các bạn về xổ số hoặc cách cải thiện tình hình kinh tế, hoặc làm thế nào để được viên mãn trong tình yêu, hoặc những điều đại loại như thế, thì thầy đảm bảo rằng các bạn sẽ không ngáp ngắn ngáp dài nữa. Nhưng khi thầy trực tiếp nói chuyện về việc rèn luyện bản thân, việc mà chúng ta gọi là “đoạn diệt Phật giáo” thì chắc chắn là trong sâu thẳm mỗi người đều chống lại. Tại sao vậy? Bởi vì cái Tôi không bao giờ muốn ngừng tồn tại.

Cái Tôi chối bỏ loại giáo lý này, bởi vì nó đánh vào sự tồn tại của chính cái Tôi. Có ai trong số các bạn muốn ngừng tồn tại không? Các bạn muốn tồn tại ở đây và cả sau khi chết nữa.

Một số người có thể nói: Chà, tôi không muốn sống trong thế giới vật chất này nữa, tôi muốn từ bỏ thế giới này. Nhưng động cơ thầm kín ở đây là gì? Rõ ràng bạn nói như vậy đơn giản chỉ vì bạn đang khao khát được sống trong các cõi siêu việt, trong điều kiện tốt đẹp hơn một chút mà thôi.

Tại sao các linh mục có rất nhiều người theo? Bởi vì các linh mục không đưa ra giáo lý về sự đoạn diệt Phật giáo cho các môn đồ, họ chào bán cho mọi người tấm hộ chiếu lên thiên đàng, để có một cuộc sống thoải mái ở “thế giới bên kia”, tận hưởng đủ các loại đặc quyền.

Hoán đổi giá trị cuộc sống – Samael Aun Weor

Leave a Reply