Đoạn diệt Phật giáo

Sự đoạn diệt Phật giáo (tiếng Anh: Buddhist Annihilation) xảy ra khi các cái Tôi tâm lý (trong Phật giáo được gọi là “hành” hay là saṃskāra) đã được tan rã hết.

Trong mọi trường hợp, khi chúng ta tiêu giảm những yếu tố tâm lý không mong muốn mà ta mang theo trong mình, thì các siddhi hay còn gọi là các loại siêu năng lực sẽ nở rộ trong tâm chúng ta, và khi ta đạt đến sự Đoạn diệt của Phật giáo thì ta sẽ thực sự đạt được sự Khai sáng tuyệt đối.

Cấu trúc của Tâm, SAMAEL AUN WEOR

Điều quan trọng đối với chúng ta là trải qua sự Đoạn diệt Tối cao, để sau đó Tâm thức được hoàn toàn chuyển hóa thành Bồ Đề Tâm và hoàn toàn thức tỉnh, và có thể thực hiện cú nhảy vọt vĩ đại để rơi vào Khoảng không Rực rỡ. Và sau đó với một lần nhảy vọt nữa, ta đến với Chân Như.

Chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ, SAMAEL AUN WEOR

Ta chỉ có thể chìm dứt khoát vào Tính Không, chìm vào Khoảng không Rực rỡ qua cú nhảy vĩ đại và với điều kiện đã trải qua đoạn diệt hoàn toàn của Phật giáo [tiếng Anh: Buddhist Annihilation]. Nếu không, điều này là không thể.

Chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ, SAMAEL AUN WEOR

Leave a Reply