Dương Thân

☰ Tiếng Anh: Solar Bodies

Không ai có thể làm Tâm hồn hiện thể nếu họ chưa tạo ra cơ thể cảm xúc Kitô hóa, cơ thể lý trí Kitô hóa, và cơ thể ý chí Kitô hóa. Những phương tiện nội tại hiện nay của con người mà Thông Thiên Học đề cập chỉ là những hình thái tinh thần đơn giản mà mọi người đều phải làm tan rã khi họ cố gắng Khai ngộ Bản thể trong sâu thẳm.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Chương 19)

Con người sinh ra để phát triển tâm linh.  Phép Luyện Kim gọi việc này là Công Trình Vĩ Đại.  Trường phái Gnosis của thầy Samael Aun Weor chia Công Trình Vĩ Đại ra làm ba bước, gọi là “Tam Sơn” (Tiếng Anh: Three Mountains). Tam Sơn của Gnosis bao gồm:

  1. Sinh ra và phát triển các dương thân
  2. Giết ego
  3. Hy sinh cho nhân loại. (Làm việc để giúp người khác thoát khỏi đau khổ.)

Ngoài cơ thể vật chất, con người cũng có cơ thể trên cõi cảm xúc, cõi tư tưởng, và cõi ý chí nữa. Trong ba cơ thể này, cơ thể cảm xúc là dễ hiểu nhất.  Cơ thể cảm xúc là cơ thể chúng ta dùng trong giấc mơ.  Mỗi người chúng ta còn có cơ thể ở những cõi cao hơn thế nữa, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ đề cập đến ba cơ thể đó.  Loại trừ một số trường hợp rất đặc biệt, con người sinh ra với cơ thể cảm xúc loại âm, cơ thể tư tưởng loại âm, và cơ thể ý chí loại âm. Ba cơ thể này dược gọi chung là âm thân.

duong-than.png

Việc xuất hồn trong cơ thể cảm xúc khá là đơn giản. Có người nói rằng xuất hồn rất nguy hiểm. Việc đó không đúng vì tất cả mọi người đều xuất hồn hàng đêm khi mơ. Thật không may, tâm của hầu hết chúng ta đều ngủ mê. Cả ngày cũng như đêm chúng ta đều không tập trung, không biết mình đang ở đâu, làm gì.  Chúng ta thậm chí không nhớ được những nơi mình đã qua trong giấc mơ hàng đêm. Vì vậy mà người ta mới nói rằng xuất hồn là việc nguy hiểm.

astral-travel
Du hành trong cơ thể cảm xúc

Xuất hồn trong cơ thể tư tưởng và cơ thể ý chí khó hơn nhiều. Do đó, chúng ta ít khi có khái niệm về cơ thể tư tưởng cũng như cơ thể ý chí.

Khi xuất hồn trong cơ thể âm, mọi thứ chúng ta nhìn thấy thường bị Ego làm méo.  Ego là cái “tôi” ảo, là nguồn gốc của đau khổ, và của tham, sân, và si.  Mặc dù các sự việc có bị bóp méo như vậy, việc xuất hồn trong âm thân vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc tu tập.  Các bài tập của “Yoga Giấc Mơ” này giúp chúng ta hiểu thế nào là ảo giác của giác quan và của ego.

Dương thân khác với âm thân. Khi xuất hồn trong dương thân, những thứ chúng ta nhìn thấy không mơ hồ như những giấc mơ của âm thân.  Trường phái Gnosis dạy rằng sau khi chết, một người có dương thân có khả năng quyết định đi đâu, làm gì một cách chủ động (trong giới hạn của luật nhân quả).  Thầy Samael gọi còn người chưa có dương thân là “Thú Vật Trí Năng“, tức là họ không phải con người theo ý nghĩa đứng đắn của từ “human”.  Còn người có dương thân thì được gọi là “con người đích thực”.  Đức Phật Thích Ca, Chúa Giê-su, Tiên Tri Mohammed, Đức Đa Lai Lạt Ma, và rất nhiều người nữa là những “con người đích thực”, là những người có dương thân. Chú ý rằng một người có thể phát triển dương thân trong khi vẫn chưa giác ngộ.

Âm thân được sinh ra cùng với cơ thể vật chất. Dương thân, cũng như âm thân, được sinh ra bằng tình dục nhưng dương thân không sinh ra cùng với âm thân.  Âm thân được sinh ra bằng tình dục vật chất, tức là tình dục của thú vật.  Tuy nhiên, Dương thân chỉ có thể được sinh ra bằng phép luyện kim, tức là phép khí công tình dục.  Dương thân tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác, ngay cả khi cơ thể vật chất đã mất đi.  Bởi vậy mà có một số thầy tuy sống độc thân nhưng vẫn có dương thân do đã được tạo ra bằng phép tình dục từ kiếp trước. Những người chưa xây dựng được dương thân, mặc dù có là thầy lớn hay là thiền sư thì vẫn không thể thoát được ra khỏi luân hồi.  Những người này sẽ phải đầu thai lại trong kiếp sau để tập khí công tình dục và tạo dương thân.

Cơ Thể Cảm xúc là một cơ thể Dương tính và có bản chất điện tử1. Cơ thể Cảm xúc Dương không phải mơ hồ như hơi nước và không tồn tại một cách tương đối. Cơ thể Cảm xúc Dương là một cơ thể bằng xương bằng thịt. Nó làm bằng thịt của thiên đường, chứ không phải bằng thịt lấy từ cơ thể A-đam2.
Người bình thường, ngoại trừ một số trường hợp rất đặc biệt, luôn luôn được sinh ra với cơ thể cảm xúc âm nổi tiếng3 và không bao giờ với cơ thể cảm xúc dương. Loài Thú Vật Trí Năng khốn khổ có Cơ Thể Phân Tử, hay còn gọi là Cơ Thể Tham Vọng5, hay còn gọi là Bản Sao âm. Chúng không có Cơ Thể Cảm xúc Dương. Chúng phải tạo ra Cơ Thể Cảm xúc Dương. Những Thú Vật Trí Năng sống trong cơ thể vật chất. Tuy nhiên, khi ngủ cũng như sau khi chết, chúng sống ở ngoài cơ thể vật chất. Khi đang ở ngoài cơ thể vật chất, chúng đi lang thang với Bản Sao Phân Tử. Các thầy đạo giả bí truyền và các trường phái giả huyền bí thường gọi Cơ Thể Phân Tử này là “Cơ Thể Cảm xúc”. Tuy nhiên, Cơ Thể Phân Tử không phải là Cơ Thể Cảm xúc6.Các chuyến đi “Du hành xuất hồn” luôn luôn được thực hiện với Bản Sao âm. Sau khi đã thả lỏng7 kết nối với thế giới vật chất, nó có thể đi tự do trong dải Ngân Hà [tiếng Anh: Milky Way Galaxy] mà không hề gặp nguy hiểm. Bất kỳ nhà sư nào cũng có thể phát triển Trung Tâm Cảm Xúc Cao Cấp, và nếu người đó đủ kiên nhẫn thì anh ta cũng có thể trừ tham vọng và đam mê thú vật ra khỏi bản chất của tâm. Tuy nhiên, đó không phải là phương pháp để tạo ra Cơ Thể Cảm xúc Dương. Việc tạo ra Cơ Thể Cảm xúc Dương đã, đang và sẽ mãi mãi là một vấn đề liên quan tuyệt đối đến tình dục.

(The Doomed Aryan Race – Samael Aun Weor)

Chúa Giê-su gọi dương thân là “y phục dự tiệc cưới”:

… khi vua vào phòng tiệc để quan sát các thực khách, vua thấy một người không mặc y phục dự tiệc cưới. Vua hỏi người ấy, ‘Này bạn, sao bạn đã vào đây mà không chịu mặc y phục dự tiệc cưới?’ Người ấy không đáp được lời nào. Vua truyền cho các đầy tớ mình, ‘Hãy trói tay chân hắn lại và quăng hắn ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’ (Ma-thi-ơ 22:11-13, Kinh Thánh)


Ghi chú

1Trong sách tâm linh học từ “điện tử” chỉ “năng lực dương” và “từ tính” chỉ “năng lực âm”.

2A-đam, chỉ con người ở dưới cõi vật chất.

3Hội Thông Thiên Học của Bà Helena Blavatsky đã viết rất nhiều về cơ thể cảm xúc. Tại thời điểm thầy Samael viết sách này, sách của Bà Blavatsky rất phổ biến với những người phương tây quan tâm đến tâm linh học. Vì thế mà thầy viết cơ thể cảm xúc “nổi tiếng”.

5Cơ Thể Tham Vọng (tiếng Phạn: Kama Rupa) là Cơ Thể Cảm xúc âm. Cơ thể cảm xúc là cơ quan cảm xúc.

6Vì rất nhiều tác giả phương tây dùng từ Cơ Thể Cảm xúc (tiếng Anh: Astral Body) để chỉ Cơ Thể Phân Tử (tiếng Phạn: Kama Rupa) cho nên thầy Samael đôi khi gọi Kama Rupa là Cơ Thể Cảm xúc âm cho dễ hiểu. Tuy nhiên, thầy Samael phân biệt rõ Cơ Thể Cảm xúc âm và Cơ Thể Cảm xúc Dương. Theo thầy thì Cơ Thể Cảm xúc Dương mới là Cơ Thể Cảm xúc thật.

7 Khi xuất hồn, cơ thể cảm xúc giữ kết nối với cơ thể vật chất bằng một sợi dây kết nối, được gọi là “dây bạc”. Khi sợi dây này bị cắt thì cơ thể vật chất sẽ chết:

“Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên suối và bánh xe gãy bên giếng, trước khi bụi đất trở về với bụi đất y như trước, và trước khi sinh khí trở về với Ðức Chúa Trời, Ðấng đã ban nó cho bạn.” (Giảng sư 12:6-7 Kinh Thánh)

8Cơ thể cảm xúc giống như một bản sao của cơ thể vật chất.


Bài viết liên quan


Leave a Reply