Ganymede

Bản sao của tranh Ganymede bởi Michelangelo, năm 1532

Trong một phiên bản thần thoại, khi nhìn thấy Ganymede có mái tóc vàng thong thả giữa đàn cừu trắng, Zeus đã biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lên đỉnh Olympia. Tại đây, các vị thần yêu quý cậu vì vẻ đẹp tuấn tú. Zeus đã ban cho Ganymede sự bất tử để cậu được ở trong hình dạng thiếu niên mãi mãi. Ganymede trở thành người dâng rượu cho các vị thần trên đỉnh Olympia.

Chúng ta cần hiểu thụ thai vô nhiễm là gì; ta cần hiểu rằng chỉ có Hôn Nhân Hoàn Hảo mới làm sinh ra Đức Kitô trong trái tim con người. Việc đánh thức ngọn lửa Kundalini, hay ngọn lửa Thánh Linh, là cấp thiết để làm hiện thân Đức Kitô. Những ai thức tỉnh Kundalini sẽ chuyển hóa, giống như Ganymede, trở thành đại bàng thánh linh, để bay lên Olympus và trở thành người dâng rượu cho các vị thần.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Lời tựa của tác gỉa)

Leave a Reply