Hasnamuss

Định nghĩa của cụm từ này được xuất bản lần đầu tiên trong tác phẩm “Beelzebub’s Tales to his Grandson” bởi G. I. Gurdjieff.

Những vị đạo sư không làm tan rã cái Tôi âm tính thì trở thành Hasnamuss. Một Hasnamuss là một người có hai trọng tâm.

Các vị đạo sư được dương thân bao bọc, còn cái Tôi âm thì được các phương tiện âm tính bao bọc lấy, điều này tạo thành một tính cách kép, một Hasnamuss.

Một nửa của Hasnamuss là thiên thần và một nửa còn lại là thú vật, giống như con Nhân Mã.

Hasnamuss có hai tính cách bên trong, một của thiên thần và một của ác quỷ.

Hasnamuss là một cái thai non của Đức Mẹ Vũ trụ, một sự thất bại. Nếu người học trò Gnosis làm tan rã được cái Tôi âm trước khi sinh ra lần thứ hai thì sẽ được khỏe mạnh lành lặn. Người đó sẽ giải quyết được vấn đề của mình trước thời hạn và đảm bảo được thành công.

(Esoteric Treatise of Hermetic Astrology – chương về cung nhân mã – bởi Samael Aun Weor)
Tranh vẽ Nhân Mã trên chất liệu sơn dầu, Iran, thế kỷ 19

Cung Nhân Mã làm cho chúng ta suy ngẫm về tất cả những điều này. Biểu tượng của cung Nhân Mã là một người đàn ông nửa người nửa ngựa, cầm trên tay một mũi tên.

Con ngựa đại diện cho cái Tôi thú vật, cái Tôi đa nguyên, được bọc lốt bởi các Âm thân của nó.

Cái Tôi không phải là một cái gì đó riêng lẻ; cái Tôi không phải là đơn vị hợp nhất. Cái Tôi là đa nguyên. Cái Tôi âm được cấu thành bởi vô số cái Tôi nhỏ lẻ. Mỗi cái Tôi nhỏ lẻ ấy nhân cách hoá cho từng khiếm khuyết tâm lý. Còn cái Tôi đa nguyên nhân cách hoá tổng thể tất cả các khiếm khuyết của chúng ta.

(Esoteric Treatise of Hermetic Astrology – chương về cung nhân mã – bởi Samael Aun Weor)


Leave a Reply